پکیج های ژنتیکی

شما برای خرید می توانید هر یک از پکیج های زیر را انتخاب کنید و خریداری کنید.

خرید شما به منزله پایان راه نیست؛ بلکه این آغازیست برای مسیر سلامت شما و ما در تمام مراحل در کنار شما هستیم.

هزینه اخذ نمونه 2,500,000 تومان

توجه داشته باشید که این هزینه یکبار برای همیشه خواهد بود و نتایج این تست تا آخر عمر برای شما ثابت خواهد ماند.

حوزه پوست و زیبایی

حوزه پوست و زیبایی

 • گزارش چاپ شده
 • 1 جلسه مشاوره رایگان
 • 1 جلسه مشاوره رایگان تلفنی
+ مشاهده بیشتر
2,000,000 تومان
حوزه تاریخچه خانوادگی

حوزه تاریخچه خانوادگی

 • گزارش چاپ شده
 • 1 جلسه مشاوره رایگان
 • 1 جلسه مشاوره رایگان تلفنی
+ مشاهده بیشتر
2,000,000 تومان
حوزه غربالگری ناقلین

حوزه غربالگری ناقلین

 • گزارش چاپ شده
 • 1 جلسه مشاوره رایگان
 • 1 جلسه مشاوره رایگان تلفنی
+ مشاهده بیشتر
2,000,000 تومان
حوزه تندرستی

حوزه تندرستی

 • گزارش چاپ شده
 • 1 جلسه مشاوره رایگان
 • 1 جلسه مشاوره رایگان تلفنی
+ مشاهده بیشتر
2,000,000 تومان
حوزه سلامت روان

حوزه سلامت روان

 • گزارش چاپ شده
 • 1 جلسه مشاوره رایگان
 • 1 جلسه مشاوره رایگان تلفنی
+ مشاهده بیشتر
2,000,000 تومان
قیمت کل
0
تومان
سبد خرید شماره 1
هنوز خریدی ندارید
جمع کل
0 تومان
ایجاد سبد خرید دیگر